Kitöltési tudnivalók

Nem gyűjtünk adatokat.

A Nyilatkozat a kitöltő szándékát jelzi, a jogi konferencia összehívására.

A konferencia összehívása után, minden Nyilatkozat meg lesz semmisítve.

A magyar nép – hatalom-megosztáson alapuló – alkotmányos rendje már 1222-ben, az Aranybullában lehetővé tette a magyar nemzet tagjainak, hogy bántódás nélkül ellentmondjanak és ellenálljanak a király alkotmányt megsértő cselekedeteivel szemben. Ugyanezt az ellenállási jogot biztosítja a magyar állam 1989-90-ben megalkotott Ideiglenes Alkotmánya a magyar népnek az alkotmány megsértőivel, a kizárólagos hatalomra törőkkel szemben. A magyar népnek JOGA és KÖTELESSÉGE fellépni a diktatúrával szemben!

Az Ideiglenes Alkotmány egy ÁTMENETI IDŐSZAK Alkotmánya. 1989-től kezdve addig marad hatályban, míg a magyar nép megalkotja Magyarország Alkotmányát. Ez az Ideiglenes Alkotmány a következőket tartalmazza:

„A Magyar Köztársaság Alkotmánya
2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, ……… (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom ……… kizárólagos birtoklására.
Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Tehát a magyar államban a kizárólagos hatalommal (a diktatúrával) szembeni fellépés alkotmányos kötelessége a magyar állampolgároknak!!!

A 2010-es választási győzelem után Orbán Viktor a Fidesz alapszabálya miatt nagyobb hatalommal rendelkezett, mint Szent István és Mátyás király együtt. De ezt a hatalmát nem arra használta, hogy az Ideiglenes Alkotmány szerint eljárva befejezze a rendszerváltást és létrehozza a magyar nép új államát, amivel helyre állítható az állami és alkotmányos jogfolytonosság. Hanem arra, hogy az alkotmányt és a nemzetközi jogot megsértve 2012-től létrehozza a saját, kizárólagos hatalmával működő Magyarország nevű diktatúrát!

Az ideiglenes magyar alkotmány ugyanis NEM ENGEDI MEG a képviselőknek az Ideiglenes Alkotmány hatályon kívül helyezését, a magyar állam átnevezését, megszüntetését, új állam létrehozását.
Ezt csak a magyar nép, Magyarország Alkotmányának megalkotásával teheti meg. A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal. Ezért az általuk megalkotott Magyarország Alaptörvénye jogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúra jogilag nem létezik! Fentiekből következik, hogy a képviselők nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy a magyar nép ideiglenes alkotmányát hatályon kívül helyezzék, ezért az ideiglenes alkotmány továbbra is hatályban van, ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

A Magyarország nevű diktatúra megalkotásával Orbán Viktor olyan kizárólagos hatalomhoz jutott, amit nem csak a magyar állam alkotmánya, de még a saját Alaptörvényük is tilt. Ez ellen a Köztársasági Elnöknek, az Alkotmány Bíróságnak és a jogász társadalomnak, de leginkább az ellenzéki pártoknak kellett volna fellépni az alkotmányos rend védelmében. Nekik kellett volna megszervezni a nép jogszerű ellenállását, ha a saját fellépésük nem lett volna elég. De nem léptek fel, és a nép fellépését se szervezték meg. Ezért most, hogy a tervezett kényszeroltás bevezetésével az életünk és a gyerekeink, unokáink élete és jövője került veszélybe, nekünk magunknak kell élni alkotmányos jogunkkal, nekünk kell megszervezni magunkat, hogy élni tudjunk alkotmányos kötelességünkkel.

Erről szól ez a NYILATKOZAT a magyar nép KÖZÖS, alkotmányos fellépéséről, amivel tárgyaló asztalhoz lehet kényszeríteni a diktatúrát. Csak így, a diktatúra jogi létének megkérdőjelezésével tudjuk bebizonyítani, hogy nincs érvényes joghatósága felettünk, és csak ezzel tudjuk megakadályozni a tervezett oltás bevezetését! Minden más esetben csak a jogellenes hatalmukkal és fegyveres zsoldosaik erőszakos fellépésével találnánk szembe magunkat. Így viszont ők kerülnek a jogsértők helyzetébe. Nekik kell bizonyítani eljárásuk jogszerűségét, hogy van joghatóságuk felettünk. Ezt viszont nem tudják bizonyítani, ezért ezzel leleplezzük 8 éve tartó hazugságukat. Ezen NYILATKOZAT aláírója a magyar államban, magyar állampolgárként alkotmányos kötelességét teljesíti, ezért cselekményével semmilyen jogot nem sért, vele szemben semmilyen eljárásnak nincs helye, Magyarország egyetlen szervezete által se!