Magyarázat és Tudnivalók

Fontos! A Nyilatkozat kitöltése előtt ezt feltétlenül olvassa/olvasd el!

 

 

Fontos! A Nyilatkozat kitöltése előtt ezt feltétlenül olvassa/olvasd el!

                                                      Nyilatkozat

a magyar állam alkotmányos rendjének helyreállításáért

Tisztelt Magyar Állampolgár Társunk!

Az általunk kezdeményezett Nyilatkozat közvetlen célja, hogy MI, magyar állampolgárok, szervezett formában, jogilag érvényes módon és eszközzel VÉDJÜK MEG MAGUNKAT Magyarország kormánya által tervezett merénylettől. Attól, amit ellenünk, családunk, gyerekeink és unokáink élete ellen akarnak elkövetni, egy olyan járványra hivatkozva, amely a kormány statisztikája szerint sem minősül annak, egy ismeretlen, kellően nem ellenőrzött oltás ránk kényszerítésével.

És az mindegy, hogy ezt az oltást a kényszer milyen formájával, megfélemlítéssel, erőszakkal vagy hátrány kilátásba helyezésével tervezik elérni. Ezért az életünk védelmében minden törvényes eszközt jogunk van felhasználni, ennek 1. lépése, békés, jogszerű módja ez a Nyilatkozat.

Megértettük, és a következőkben Önnek/Neked is bebizonyítjuk, hogy ez a leghatékonyabb és végleges eredményt adó MEGOLDÁS nem csak az oltás megakadályozására, de Magyarország kormánya minden, közelmúltban elkövetett jogsértő, korlátozó és tisztességtelen intézkedése ellen! Mert a diktatúrát könnyebb felszámolni, mint bármelyik intézkedését, és ha nincs diktatúra, megszűnik minden intézkedése is.

Jogi tudnivalók:

A magyar nép – hatalom-megosztáson alapuló – alkotmányos rendje már 1222-ben, az Aranybullában lehetővé tette a magyar nemzet tagjainak, hogy bántódás nélkül ellentmondjanak és ellenálljanak a király alkotmányt megsértő cselekedeteivel szemben. Ugyanezt az ellenállási jogot biztosítja a magyar állam 1989-90-ben megalkotott Ideiglenes Alkotmánya a magyar népnek az alkotmány megsértőivel, a kizárólagos hatalomra törőkkel szemben. A magyar népnek JOGA és KÖTELESSÉGE fellépni a diktatúrával szemben!

Az Ideiglenes Alkotmány egy ÁTMENETI IDŐSZAK Alkotmánya. 1989-től kezdve addig marad hatályban, míg a magyar nép megalkotja Magyarország Alkotmányát.

Ez az Ideiglenes Alkotmány a következőket tartalmazza:

„A Magyar Köztársaság Alkotmánya

  1. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, ………

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására.

Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Tehát a magyar államban a kizárólagos hatalommal (a diktatúrával) szembeni fellépés alkotmányos kötelessége a magyar állampolgároknak!!!

 

A 2010-es választási győzelem után a megválasztott miniszterelnök a Fidesz alapszabálya miatt nagyobb

hatalommal rendelkezett, mint Szent István és Mátyás király együtt. De ezt a hatalmát nem arra használta, hogy az Ideiglenes Alkotmány szerint eljárva befejezze a rendszerváltást és létrehozza a magyar nép új államát, amivel helyre állítható az állami és alkotmányos

jogfolytonosság. Hanem arra, hogy az alkotmányt és a nemzetközi jogot megsértve 2012-től létrehozza a saját, kizárólagos hatalmával működő Magyarország nevű diktatúrát!

Az ideiglenes magyar alkotmány ugyanis NEM ENGEDI MEG a képviselőknek az Ideiglenes Alkotmány hatályon kívül helyezését, a magyar állam átnevezését, megszüntetését, új állam létrehozását.

Ezt csak a magyar nép, Magyarország Alkotmányának megalkotásával teheti meg.

A képviselők 1990 óta nem rendelkeznek se alkotmány alkotó, se azt hatályon kívül helyező joggal. Ezért az általuk megalkotott Magyarország Alaptörvénye jogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúra jogilag nem létezik!

Fentiekből következik, hogy a képviselők nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy a magyar nép ideiglenes alkotmányát hatályon kívül helyezzék, ezért az ideiglenes alkotmány továbbra is hatályban van, ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

A Magyarország nevű diktatúra megalkotásával Magyarország miniszterelnöke olyan kizárólagos hatalomhoz jutott, amit nem csak a magyar állam alkotmánya, de még a saját Alaptörvényük is tilt.

Ez ellen a Köztársasági Elnöknek, az Alkotmány Bíróságnak és a jogász társadalomnak, de leginkább az ellenzéki pártoknak kellett volna fellépni az alkotmányos rend védelmében. Nekik kellett volna megszervezni a nép jogszerű ellenállását, ha a saját fellépésük nem lett volna elég. De nem léptek fel, és a nép fellépését se szervezték meg. Ezért most, hogy a tervezett kényszeroltás bevezetésével az életünk és a gyerekeink, unokáink élete és jövője került veszélybe, nekünk magunknak kell élni alkotmányos jogunkkal, nekünk kell megszervezni magunkat, hogy élni tudjunk alkotmányos kötelességünkkel.

Erről szól ez a NYILATKOZAT, a magyar nép KÖZÖS, alkotmányos fellépéséről, amivel tárgyaló asztalhoz lehet kényszeríteni a diktatúrát. Csak így, egy Jogi Fórumon tudjuk bebizonyítani, hogy a diktatúrának nincs érvényes joghatósága felettünk, és csak ezzel tudjuk megvédeni magunkat és gyerekeinket

Minden más esetben csak a jogellenes hatalmukkal és fegyveres zsoldosaik erőszakos fellépésével találnánk szembe magunkat. Így viszont ők kerülnek a jogsértők helyzetébe. Nekik kell bizonyítani eljárásuk jogszerűségét, hogy van joghatóságuk felettünk.

Ezt viszont nem tudják bizonyítani, ezért ezzel leleplezzük 8 éve tartó hazugságukat.

Ezen nyilatkozat aláírója a magyar államban, magyar állampolgárként alkotmányos kötelességét teljesíti, ezért cselekményével semmilyen jogot nem sért, vele szemben semmilyen eljárásnak nincs helye, Magyarország egyetlen szervezete által se!

Magyarázat és Tudnivalók

 

 

Kitöltési és beküldési tudnivalók:

Nem gyűjtünk adatokat. A beküldött Nyilatkozatokból nem készül adat összesítés.
A személyes adataiddal azért kell kitölteni a Nyilatkozatot, és azért kell aláírni, mert EZ A SAJÁT NYILATKOZATOD és nem a szomszédodé, így válik érvényes és hiteles jognyilatkozattá.
A lakcímkártyán található személyi szám meg azért kell, mert azzal bizonyítod a magyar állampolgárságod és megakadályozod a „kamu” Nyilatkozatokkal való visszaélés lehetőségét.
Beküldeni meg azért kell, mert másképp nem tudjuk, hogy mennyi Nyilatkozat készült összesen.
A Jogi Fórum megtartása után a nálunk levő összes Nyilatkozatot megsemmisítjük.

Az első oldalon a felső két sorban a nevet és az adatokat kérjük nyomtatott betűvel kitölteni. Az aláírótól nem kérünk lakcímet, telefonszámot és levelezési címet.

Az oldal alján aláírás és a személyi szám, a második oldalon dátum és szintén aláírás és személyi szám. A személyi szám a lakcímkártyán található.

Beküldés után a Nyilatkozatot már csak a Szabadság Mozgalom összesítést végző tagjai látják, külső szervezetnek vagy
harmadik személynek a Nyilatkozatokról semmilyen információt nem adunk ki.

A Nyilatkozatot kitöltés után kétféle módon lehet eljuttatni a Szabadság Mozgalomhoz. Csak a Nyilatkozat 1. és 2. oldalát kell visszaküldeni.

  1. Lehetőleg ajánlott levélben a következő címre:

Geri Tibor Szabadság Mozgalom 6524 Dávod, Pf.: 7.

Ebben az esetben elküldés előtt célszerű fénymásolni vagy lefényképezni a Nyilatkozatot

  1. Mindkét oldalt szkennelve vagy lefényképezve az alábbi e-mail címre beküldve: szabadsag.nyilatkozat@gmail.com

  2. Lehetőség van a Nyilatkozat online kitöltésére és beküldésére a Szabadság Mozgalom honlapján:

szabadsagmozgalom.hu

  1. Lehetőség van telefonon történő online kitöltésre és beküldésre a következő oldalon:nyilatkozat.hatalyosjog.hu

Fontos része a Nyilatkozatnak, hogy aki aláírja és beküldi, az vállalja, hogy lehetőségeihez képest segíti a még nem nyilatkozó honfitársait a saját Nyilatkozataik elkészítésében.

Ezzel mindenki azt segíti, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges mennyiségű Nyilatkozat, amivel el lehet indítani a diktatúra felszámolási folyamatát, amivel fel lehet számolni a kormány intézkedéseit, meg lehet akadályozni a kényszeroltás folytatását.

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a segítséget, amivel nem csak a további kényszeroltás megakadályozását segíti, hanem magának és családjának, illetve a magyar népnek segít megteremteni egy nagyszerű jövő felépítésének lehetőségét, első lépését megteremtve.

CSATLAKOZZ!

Teljesítsd alkotmányos kötelességed!